Fundacja Animals Przystań Świnoujście powstała 20. sierpnia 2015 roku.

Od samego początku jej celem jest niesienie pomocy tym, którzy sami nie potrafią się skutecznie bronić – zwierzętom. Ważnym elementem naszej działalności jest również edukacja oraz zwiększanie świadomości ludzi w temacie opieki nad zwierzętami i ich ochrony. Staramy się docierać do wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków po osoby dorosłe. Jest to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas na rzecz fundacji. <br />Nasze codzienne działania polegają na reagowaniu na zgłoszenia otrzymywane od Państwa – mieszkańców naszego miasta, ale nie tylko. Staramy się podejmować interwencje także poza granicami Świnoujścia, jeśli tylko jest to możliwe. Najczęściej dotyczą one zwierząt takich jak psy i koty, ale zdarzają się też takie gdzie pomocy potrzebują zwierzęta gospodarskie np. konie czy owce. Reagujemy też na sygnały o dzikich zwierzętach. Staramy się rozmawiać z ludźmi, pokazywać im gdzie popełniają błędy i nakłaniać ich do zmiany postępowania. Dbamy również o zwierzęta bezdomne i wolno żyjące. W zależności od sytuacji leczymy je, umieszczamy w domach tymczasowych lub nakierowujemy nasze działania na polepszenie warunków życia w miejscach ich bytowania. Współpracujemy z opiekunami kotów wolno żyjących rozdając im karmę, pomagamy w sterylizacji i kastracji oraz przekazujemy domki dla kotów wykonywane bezpłatnie przez przyjaciela fundacji.