O nas

Fundacja Animals Przystań Świnoujście powstała 20. sierpnia 2015 roku.

Od samego początku jej celem jest niesienie pomocy tym, którzy sami nie potrafią się skutecznie bronić – zwierzętom. Ważnym elementem naszej działalności jest również edukacja oraz zwiększanie świadomości ludzi w temacie opieki nad zwierzętami i ich ochrony. Staramy się docierać do wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków po osoby dorosłe. Jest to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas na rzecz fundacji.

Nasze codzienne działania polegają na reagowaniu na zgłoszenia otrzymywane od Państwa – mieszkańców naszego miasta, ale nie tylko. Staramy się podejmować interwencje także poza granicami Świnoujścia, jeśli tylko jest to możliwe. Najczęściej dotyczą one zwierząt takich jak psy i koty, ale zdarzają się też takie gdzie pomocy potrzebują zwierzęta gospodarskie np. konie czy owce. Reagujemy też na sygnały o dzikich zwierzętach. Staramy się rozmawiać z ludźmi, pokazywać im gdzie popełniają błędy i nakłaniać ich do zmiany postępowania. Dbamy również o zwierzęta bezdomne i wolno żyjące. W zależności od sytuacji leczymy je, umieszczamy w domach tymczasowych lub nakierowujemy nasze działania na polepszenie warunków życia w miejscach ich bytowania. Współpracujemy z opiekunami kotów wolno żyjących rozdając im karmę, pomagamy w sterylizacji i kastracji oraz przekazujemy domki dla kotów wykonywane bezpłatnie przez przyjaciela fundacji.