CELE STATUTOWE:

1. Ochrona zwierząt, w szczególności:

      a) Ochrona zwierząt przed zabijaniem i znęcaniem się
      b)Wykonywanie praw pokrzywdzonego w sprawach przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom
     c) Ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom

2. Działalność edukacyjna, oświatowa oraz wychowawcza mająca na celu zmianę i podniesienie świadomości społeczeństw związanych z ochroną zwierząt
3. Działalność kulturalna
4. Działalność charytatywna
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy transgranicznej między społeczeństwami związanymi z ochroną zwierząt.