Dziękujemy, że wybrałeś adopcje zamiast kupna! Zapraszamy do zapoznania się z Naszym regulaminem adopcji, niezbędną wiedzą przed adopcją oraz zaletami z posiadania zwierzęcia.

Regulamin adopcji: 

  1. Członkowie fundacji i wolontariusze zajmujący się danym zwierzęciem postarają się udzielić wszelkich dostępnych im informacji na jego temat (wiek, charakter stan zdrowia, zachowanie, problemy, historia);
  2. Przed adopcją członkowie fundacji mają prawo i obowiązek zobaczyć warunki w jakich będzie przebywać zwierzak. Wizyta PA (przed adopcyjna) ma na celu przede wszystkim sprawdzenie czy  dany dom dla adoptowanego zwierzaka naprawdę istnieje;
  3. W momencie adopcji nowi opiekunowie podpisują umowę adopcyjną o charakterze cywilnoprawnym i od tego momentu osoba ponosi pełną odpowiedzialność za zaadoptowane zwierzę;
  4. W umowie adopcyjnej nowi opiekunowie zobowiązują się miedzy innymi, że zapewnią zwierzęciu ciepłe schronienie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną, nie sprzedadzą go ani nie oddadzą osobą trzecim, nie dopuszczą do jego rozmnożenia (w przypadku zwierząt niewykastrowanych);
  5. Sterylizacja/kastracja jest wskazana. Adoptujący zobowiązuje się do sterylizacji/kastracji zwierzęcia po osiągnięciu przez zwierzę wieku pozwalającego na przeprowadzenie zabiegu oraz poinformowaniu fundacji o dokonanym zabiegu;
  6. Członkowie i wolontariusze fundacji mają prawo do dokonania kontroli po adopcyjnej, sprawdzenia w jakich warunkach żyję zwierzę i jak jest traktowane;
  7. Członkowie fundacji i wolontariusze maja prawo odebrać zwierzę w wypadku łamania przez nowych opiekunów warunków umowy;
  8. WAŻNE! W wyniku wypadków losowych, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie opieki nad adoptowanym zwierzęciem, wraca ono z powrotem do fundacji.

Każda adopcja to dla bezdomnego zwierzaka szansa na wymarzony dom!